EcoPodcasts

Филм на АЕГ ,,Гео Милев“ – гр. Бургас по проект

“EcoPodcasts: Students Podcasts on Eco-Conscious and Sustainable Living“

по програма ,,Еразъм +“, № 2021-1-BG01-KA220-SCH-00002768

Присъединете се към голямото семейство на Eco Podcasts на

http://www.ecopodcasts.eu/

и станете посланици за природосъобразен и устойчив начин на живот!