Участие в международна онлайн среща на ученици от АЕГ ,,Гео Милев“, Бургас

На 25.03.2021 г. се проведе онлайн среща на участниците в проект “FETE”. В събитието участваха ученици от Испания, Финландия, Италия и България, а темата беше Европейски съюз. След дълга пауза и въпреки сложната епидемична обстановка в цяла Европа, учениците сравниха и анализираха данни от проведено проучване на общественото мнение относно какви са предимствата на страните членки на ЕС, очакванията на гражданите, участвали в проучването, а също и промените, които са настъпили след присъединяване на съответните страни към ЕС. Учениците от Финландия споделиха кадри и видео материали от училището в Лапеенранта, което донякъде компенсира липсата на живия контакт, а и ни направи свидетели на една от най-добрите образователни системи в света. Стела Радева и Тина Гърненкова от 11 г клас успяха да зададат своите въпроси по темата и да обменят опит със свои връстници относно начина на обучение по време на извънредното положение.