Историко – географски поглед върху житейския и творческия път на Гео Mилев

На 17 март от 14 часа в Teams ученици от АЕГ представиха различен историко-географски поглед на житейския и творчески път на Гео Милев. 

Сърдечни благодарности и адмирации за чудесната презентация на Бионсе Бутева (XI д), която я представи и на Станимир Стоянов (XII д)  и Слави Николов (IX д), които я изработиха! 

Събитието е част от празничния юбилеен календар на гимназията.