Спортен празник под егидата на # BE ACTIVE в АЕГ Гео Милев

Уважаеми колеги, ученици и родители,

На 29.09.2022г. /четвъртък/ в двора на гимназията ще се проведе Спортен празник под егидата на # BE ACTIVE в АЕГ Гео Милев – гр. Бургас.

Организация и провеждане на празника:

1.     8- ми клас – провеждане на състезателна игра с екологична насоченост, в която участват 9 отбора х 7 души. Останалата част от випуска и  9-ти клас – подвижни игри на спортна площадка – баскетбол. След приключване на състезателната игра, се съставят 9 отбора от 9-ти клас, а останалата част и 8-ми клас – подвижни игри на спортна площадка -баскетбол. За провеждането на играта ще имаме нужда от съдействието на всички класни ръководители на 8-ми и 9-ти клас, както и двама преподаватели от по-горен курс.

2.     10-клас – провеждане на хигиенна дейност в двора на училището по райони – 10 -ти А и Б – западна фасада, В и Г – район около вход към бензиностанция( зад стол), Д и Е – от вход бензиностанция до спортна площадка.

3.     11 клас – А, Б и В – почистване с метли на долна спортна площадка, 11- Г, Д и Е задна част на гимназията (площадка служебен вход, и източен входна двора)

4.     След почистване – спортни игри (волейбол) – юноши 10-ти клас срещу юноши 11-ти клас

5.     И девойки 10-ти клас срещу девойки 11-ти клас.

В тази връзка учебните часове ще бъдат намалени както следва:

Разписание на часовете

1.      08:00 – 08:35

2.      08:45 – 09:20

3.      09:30 – 10:05

4.      10:15 – 10:50

30 мин голямо междучасие

5.      11:20 – 11:55

6.      12:05 – 12:40

 

7.      12:45 – 13:20